Ängegärde 5:1 — bostäder och centrumverksamheter

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att bygga nya bostäder och plats för ett mindre centrum.

Detaljplanens namn: Detaljplan för Ängegärde 5:1 med flera
Diarienummer: KS2020/1425
Handläggare: Kristina Stenström
Status: Utredningsarbete pågår. Nytt samråd planeras till hösten 2023

Utredningen fortsätter

Ett samråd om förslag till detaljplan hölls i början av 2022. Därefter har planen omarbetats och ett nytt samråd är planterat till hösten 2023. Här finns information om hur hela planprocessen går till.

Om detaljplanen

Tanken med detaljplanen för fastigheten Ängegärde 5:1 är att göra det möjligt att bygga cirka 250 bostäder och plats för ett mindre centrum. Tidigare samråd hölls 4 januari - 1 februari 2022 tillsammans med detaljplan för äldrebostäder, del av Ängegärde 5:1 som du kan läsa mer om här.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger en kilometer nordost om Kungälv centrum. Det avgränsas i väst av Trollhättevägen och ett industriområde. I norr av Tvetgatan och ett bostadsområde. I öster Tvetgatan och en skola. I söder av en förskola och ett bostadsområde.

Utredningar och aktuella handlingar

Här samlar vi alla handlingar i ärendet. Det senaste publicerat överst. Genom att börja längst ner kan du följa arbetet genom åren. Ibland behöver en plan arbetas om när ny information kommer fram. Det är inte ovanligt att en del utredningar och samråd då får göras om. Läs mer om hur planprocessen går till på den här sidan.

dp-angegarde-illustration-etapp-1-antagandehandling 2023-02-01.pdf

pdf - Filstorlek: 1,8 MB

dp-angegarde-planbeskrivning-etapp-1-antagandehandling2023-02-01.pdf

pdf - Filstorlek: 2,2 MB

granskningsutlatande-detaljplan-aldrebo.-angegarde-5_1 23-02-01.pdf

pdf - Filstorlek: 239,4 KB

granskningsutlatande-dp-aldrebo.-angegarde-5_1 23-02-01.pdf

pdf - Filstorlek: 239,4 KB

dp-angegarde-plankarta-etapp-1-antagande 2023-01-05.pdf

pdf - Filstorlek: 1,1 MB

planbeskrivning---dp-angegarde-1_5-etapp-1.-22-08-24.pdf

pdf - Filstorlek: 2,1 MB

illustrationsplan-dp-angegarde-1_5-etapp-1-22-08-16.jpg

PM Geoteknik för detaljplan Ängegärde 5_1 rev. 2022-06-23.pdf

pdf - Filstorlek: 3.4 MB

Dagvattenutredning med bilagor 2022-07-06, kompr..pdf

pdf - Filstorlek: 3.9 MB

dp-angegarde-planbeskivning-samrad--2021-11-25.pdf

pdf - Filstorlek: 4,8 MB

dp-angegarde-plankarta-samrad 21-11-25.pdf

pdf - Filstorlek: 575,2 KB

dp-angegarde-situationplan-samrad-21-11-25.pdf

pdf - Filstorlek: 1,0 MB

dp-angegarde-undersokning-bmp-samrad-2021-11-25.pdf

pdf - Filstorlek: 1,0 MB

plankarta-dp-angegarde-etapp-1-220825.pdf

pdf - Filstorlek: 655,7 KB

Riskanalys Ängegärde 5_1 2022-04-11.pdf

pdf - Filstorlek: 8.4 MB

Bullerutredning_DP-Ängegärde-1-5_21-11-04_med-bilagor.pdf

pdf - Filstorlek: 6.7 MB

Geoteknik, Marktekniskundersöknings rapport (MUR) A227397-G-RAP-001 21-06-01.pdf

pdf - Filstorlek: 3,4 MB
  Sidan uppdaterades: