Utbyggnad av Diserödsskolan skapar nya moderna skolmiljöer med plats för 630 elever

Kungälvs kommun bygger ut och renoverar Diserödsskolan för att möta framtidens behov.

Diserödsskolan är på väg att genomgå omfattande förändringar för att skapa en ännu bättre lärandemiljö för elever och lärare. När allt är klart 2027 kommer skolan ha fått en ny skolbyggnad med bland annat större matsal och kök, fler lärosalar och en fullstor idrottshall.

Konceptbild av Diserödsskolans skolbyggnad

Ökad kapacitet och moderna skolmiljöer

Den nya skolbyggnaden kommer att öka skolans kapacitet från dagens 377 elever till att kunna ta emot 630 elever för att möta det växande behovet av skolplatser i området. Utöver en större skola planeras även för en utvidgad och modernare skolgård som lockar till aktiviteter och lek.

Konceptbild av Diseröds idrottshall

Samverkan och engagemang

Den 26e september hölls ett informationsmöte om utbyggnaden där vårdnadshavare lyfte sina önskemål om bland annat en välfylld och levande skolgård. Det finns också en ambition att samverka mer med fritidsföreningar i området för att skapa en levande och trygg miljö.

Besökarna på informationsmötet lyfte även frågor kring byggtrafik och ljudnivåer under byggtiden. För elevernas säkerhet och trygghet har byggentreprenören redan dragit om elevernas skolväg med nya skyltar och övergångar. Kungälvs kommun samordnar kontinuerligt med aktörerna som sköter bygget för att underlätta för alla tills utbyggnaden är färdig.

Läs mer

Mer om utbyggnaden av Diseröds skola

  Sidan skapades: