1

Parkering

Parkering Här finns information som rör frågor om parkering, bland annat besöks- och boendeparkering ... felaktig parkeringsbiljett. Du hittar också information om hur du överklagar parkeringsböter och ansöker

2

Telefonparkering

Telefonparkering Betala din parkering med SMS eller via app. Välj mellan tre leverantörer för telefonparkering ... välja mellan för telefonparkering. Det är alltid samma pris och zonkod för parkeringen oavsett vilken leverantör

3

Pendelparkering

Pendelparkering Pendelparkeringar i Kungälvs kommun. Pendelparkeringar i Kungälvs kommun Du hittar ... information om pendelparkeringarna via kartan eller i listan här under. Ytterby Pendelparkeringen finns på

4

Boendeparkering i Marstrand

Boendeparkering i Marstrand Gäller dig som hyr egen parkering. Årsuthyrd fast plats Årsuthyrd parkeringsplats ... parkeringsplats på gatumark Villkor för dig som hyr parkeringsplats Den senaste taxan/avgiften beslutades av Kommunfullmäktige

5

Besöksparkering i Kungälv

Besöksparkering i Kungälv Biljettpriser, betalning och parkeringsplatser. Betalning Betala din parkeringsbiljett ... parkeringsbiljett i parkeringsautomaten med mynt, Visa, Mastercard eller bensinkort (Preem/ OKQ8/Shell

6

Parker

Parker I Kungälv finns parker och naturområden för alla smaker. Parker i Kungälv Parker i Marstrand ... boule, motorikgym, tennis med mera) Odlingslotter Parker Vandringsleder Om du har frågor eller behöver

7

Besöksparkering i Marstrand

Besöksparkering i Marstrand Biljettpriser, betalning och parkeringsplatser. Betalning Betala din parkeringsbiljett ... parkeringsbiljett i parkeringsautomaten med mynt, Visa, Mastercard eller bensinkort (Preem/OKQ8/Shel

8

Överklaga parkeringsböter

Överklaga parkeringsböter Information om hur du ska göra för att överklaga. Parkering på allmän plats/gatumark ... plats/gatumark Längst ner på din parkeringsanmärkning står det till vem du kan överklaga.  Om du vill överklaga

9

Liljedal parkeringshus

Liljedal parkeringshus Detaljplan, Kungälv Detaljplan för del av Gärdet 1:3 med flera Handläggare: ... centrum och utgörs idag i huvudsak av yta för markparkering. Planområdet avgränsas i norr av befintliga

10

Parkera stora fordon

fordon Ställplatser för husbil, bussparkering, släp och husvagn. Parkering på avgiftsplatser med husbil ... och släp På parkeringar som skyltas med personbil klass 1 får bara vanliga personbilar parkera. Fordon som